Impregneringslack, gjutharts och skyddslack

för alla typer av elektriska och elektroniska utrustningar

 

 

impregnering impregnering impregnering
ingjutning droppimpregnering doppimpregnering
laboratorieprovning impregnerad statorlindning skydd av elektronik

 

Används för impregnering av alla typer av elektriska lindningar i elmotorer, generatorer och transformatorer och andra trådlindade komponenter, t.ex. magnetspolar och drosslar, samt för ingjutning och ytskydd av elektronikkomponenter, kretskort,etc.


- Impregneringslack Elmotherm, Aquanel, Isonel, Isopoxy

är värmehärdande och finns i värmeklasserna F - H. Dessa lacker innehåller lösningsmedel som måste bort under härdningsprocessen. Härdning sker normalt vid ca 120 - 150°C under 6 - 10 h. Finns även impregneringslack utan aromater eller vattenbaserade.

- Isolerlack/Ytskyddslack Elmotherm

används som ytskydd i motorer, generatorer, transformatorer och kretskort. Finns i värmeklass B - F - H och härdar i rumstemperatur. För doppning eller sprutning. Finns både som en- och tvåkomponentslack. Alkyd-, polyester- och epoxibaserade.

- Specialprodukter

Rengöringsmedel AC 93 för rengöring av delar från impregneringslack eller -harts ( före härdning)

- Impregneringsharts Dobeckan, Epoxylite

För dopp- och droppimpregnering. Polyesterharts innehåller en mindre mängd lösningsmedel, jämfört med impregneringslack. Största delen lösningsmedel används som en reaktiv beståndsdel i hartsen när den härdar, vilket innebär mindre viktförluster totalt, efter härdning, jämfört med lack. En typ av harts, Dobeckan MF ...., är en helt monomerfri polyesterharts, dvs.den innehåller inte styren, vinyltoluen, DAP eller andra monomerer. Impregneringsharts används för alla typer av trådlindade objekt, dvs. motorer, transformatorer, drosslar, magnetspolar, högfrekvensspolar. Dobeckan-harts är polyesterbaserad eller epoxybaserad. Polyesterhartsen är värmehärdande, 120 - 150°C. Härdningstider varierar, från 5 min. till 4 h. Den kan oftast levereras i olika viskositetsinställningar, mellan 30 och 500 millipascalsekunder (mPas), beroende på applikation. För dopp- eller droppimpregnering. Finns i en- och tvåkomponentsversioner. Värmeklass >H. Epoxihartsen är tvåkomponents, lösningsmedelsfri och värmehärdande, 130°C. Härdningstider varierar från 15 min till 3 h. Värmeklass B - F. Avsedd för droppimpregnering.

- Gjutharts Elan-tron

En- och tvåkomponents harts för ingjutning av motorer, småtransformatorer, gjuthartstransformatorer, ferritkärnetransformatorer, EMC-filter, solenoider, tändspolar, fordonselektronik, högspännings- och högfrekvensspolar samt olika typer av elektronik. Rumstemperaturhärdande eller värmehärdande. Värmeklass A -H. Självslocknande (94 HB eller 94 V-0 ). Hartser baserade på epoxi, polyuretan och silikon.

Dessa gjuthartser finns även modifierade, som industrilimmer.

Ladda ner Elan-tron broschyr

 

- Gjutharts Bectron PK....

Bectron PK är en enkomponents polyuretanharts i värmeklass B-F, som används för olika typer av elektronikkomponenter, t.ex. sensorer, varistorer, kontaktdon, displayer, hybrider, bilelektronik, m.m. Kan användas för att gjuta in komponenter i form eller till att doppa detaljer i eller för att skydda enstaka komponenter på ett kretskort, t.ex. Becxtron PK har tixotrop konsistens. Flyter ej ut. Mycket bättre vidhäftning, jämfört med silikongjutmassa. Värmehärdande 80 - 90°C. Härdtid 30 - 60 min. Bectron PU är en tvåkomponents polyuretanharts som används för ingjutning/skydd av kretskort och elektronikkomponenter såsom sensorer, etc. Rumstemperaturhärdande eller värmehärdande. Bectron EK är en tvåkomponents, värmehärdande epoxigjutharts som används för skydd av resistorer. Lång användningstid (pot life). Kort härdningstid.

- Skyddslack Bectron PL....

Används för skyddslackering av kretskort. Lösningsmedlet innehåller ej aromater! Finns även i blyfri version och med vatten som lösningsmedel. Kan användas för doppning eller sprutning. Härdning sker i rumstemperatur eller i värme, upp till 80°C. Mycket bra vidhäftning, även vid temperaturcykling i -40°C till + 130°C. Högt temperaturindex, 134°C. Utbyte av komponenter efter lackering kan ske med hjälp av rengöringsmedel AC 93.E-post:
[email protected]
Telefon: +46 411 177 98
Adress: Gräslöksgatan 21, SE-271 54 Ystad

 


 

Till första sidan