INDUSTRITEJPER

finns i följande material:

• Aluminium
• Polyeten
• Papper
• Glasfiber+Papper
• Aluminium+PET
• Kapton®
• PET-HT
• PET+Papper
• Glasväv
• Glasväv/Aluminium
• Kaladex®
• PTFE

Häftämnet kan vara baserat på något av följande ämnen:

• Akryl
• Akryl rem.(lätt borttagbar)
• Tvärbundet gummi
• Silikon

industritejp
  industritejp av många typer   Följande kombinationer häftämne/bärare/liner kan levereras:
 


Häftämne

Akryl
Akryl
Akryl
Akryl
Akryl
Akryl
Akryl
Akryl
Akryl rem.
Akryl rem.
R-TX
R-TX
R-TX
R-TX
R-TX
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon


Bärare

Aluminium
Aluminium
Polyeten
Papper
Aluminium+PET
PET
PET
PET-HT
Aluminium
Aluminium
Glasfiber+papper
Aluminium
Polyeten
Papper
Papper
Papper
PET
PET
PET
PET-HT
PET-HT
PET+Papper
Kapton®
Kapton®
Glasväv
Kaladex®
Kaladex®
PTFE


Liner

Papper

PET

Papper


Papper

PapperPET
PVC

PET


PET


PET

 
 
     
     

 

Förkortningar:

PTFE = Polytetrafluoretylen
PE
= Polyeten
PET
= Polyester
PET- HT
= Värmestabiliserad polyester
SIL
= Silikon
ACR
= Akryl
ACR rem
= Akryl, lätt borttagbar
R-TX
= Tvärbundet gummi

Nedan finns en tabell över de tejper som vi levererar.

 

Typ Material  Tjocklek  Tjocklek Adhesiv Liner UL-godk. Temperaturområde
    totalt   typ   min. max. korttid
    µm µm   °C
         
AL.030 Aluminium 30 70 ACR Papper   -40 150  
AL.040 Aluminium 40 80 ACR Papper   -40 150  
AL.050 Aluminium 50 90 ACR Papper JA -40 150  
AL.080 Aluminium 80 120 ACR Papper   -40 150  
AL.100 Aluminium 100 140 ACR Papper   -40 150  
AL.150 Aluminium 150 190 ACR Papper   -40 150  
AL.030R*** Aluminium 30 65 ACR rem Papper   -40 150  
AL.050R*** Aluminium 50 80 ACR rem Papper   -30 150  
AL.051 Aluminium 50 90 R-TX Papper   -30 150  
AL.087 Aluminium 100 110 ACR Papper   -40 150  
AL.088 Aluminium 70 110 ACR Papper   -40 150  
AS.040 Aluminium 40 80 ACR -   -40 150  
AS.050 Aluminium 50 90 ACR - JA -40 150  
AS.080 Aluminium 80 120 ACR -   -40 150  
AR.050 Aluminium 50 90 ACR -   -40 150  
AR.080 Aluminium 80 120 ACR -   -40 150  
RAL.050 Aluminium 50 80 ACR rem -   20 180  
EA.100 Aluminium 100 240 ACR Papper   -40 150  
       
PE.090 PE 90 130 ACR -   60  
PE.091 PE 90 100 R-TX -   80  
       
CS.060 Halvkräppat papper 90 130 R-TX -   80  
FP.48*** Kalendrerat papper 120 155 R-TX -   80  
FP.49 Kalendrerat papper 120 155 R-TX Papper   80  
HP.1185*** Papper 100 125 ACR -   -15 180 200
MT.110*** Papper 125 150 ACR -   -20 120  
PG.115 Papper + glasväv 140 165 R-TX -   -20 120  
SP.130 Papper 80 140 SIL -   180  
       
AP.009 Aluminium + PE 35 70 ACR -   -15 150  
AP.030 Aluminium + PE 55 90 ACR -   -15 150  
       
H.20 Kapton® 25 60 SIL - JA   250 300
H.205*** Kapton® 25 60 SIL PET   250 300
       
P.343*** PET 23 40 ACR -   -15 120  
P.346 PET 36 50 ACR -   -15 120  
P.3406 PET 100 130 ACR PET   -30 150  
P.663*** PET 36 70 ACR PET   20 150  
P.470 PET-HT 75 90 ACR -   -30 180  
PM.099 PET 23 60 ACR -   130  
P.40 PET 23 60 SIL -   160  
P.42 PET 23 100 SIL -   180  
P.43 PET-HT 36 70 SIL -   180  
P.450 PET 50 80 SIL -   180  
P.47 PET 75 110 SIL -   180  
P.405*** PET 23 60 SIL PET   160  
P.435*** PET-HT 36 70 SIL PET   180  
P.4505*** PET 50 90 SIL PET   180  
P.7520 PET 50 90 SIL PVC   180  
P.4725 PET 75 90 SIL PVC   180  
P.4408*** PET 100 130 SIL PET   180  
P.4068 PET + papper 170 210 SIL -   0 180  
P.4623*** PET-HT 23 60 SIL -   180  
P.46*** PET-HT 23 70 SIL PET   180  
         
GL.96 Glasväv 120 165 SIL - JA   250 300
GL.99 Glasväv 120 170 SIL -   250 300
GLA.200 Glasväv + Aluminium 220 270 SIL -   200 250
         
K.30 Kaladex® 25 60 SIL - JA   180 200
K.305*** Kaladex® 25 60 SIL PET   180 200
         
TF.50 PTFE 50 90 SIL -   260 300
TF.55 PTFE 50 90 SIL -   260 300
TFE.130 PTFE 125 180 SIL -   260 300
         
         
       
* adhesiv på båda sidor    
** finns även i version som kan märkas med tryck    
*** lagringshållbarhet 6 månader    
**** UL-godkännande under behandling    
     
           
  ® Kapton, Kaladex, Nomex är Dupont de Nemours reg. varumärken  
     
  UL-godkännande File no. E178430    

® Kapton, Kaladex, Nomex är Dupont de Nemours registrerade varumärken

Acrobatlogo Ladda ner broschyr i pdf-format


 


E-post:
[email protected]
Telefon: +46 411 177 98
Adress: Gräslöksgatan 21, SE-271 54 Ystad

 


 

Till första sidan